Ydelser

VIDEN + MEDARBEJDERUDVIKLING
= FREMDRIFT

Få resultatskabende værktøjer, der bringer din virksomhed skridtet videre

Recordit hjælper dig til at få det maksimale ud af din servicefunktion. Vi tilbyder en række værdiskabende ydelser, der giver dig overblik og gør dig i stand til at udnytte potentialer, udbedre svagheder og styrke såvel virksomheden internt som relationen til jeres kunder.

Vi giver dig en skræddersyet løsning baseret på netop de databaserede, strategiske og kompetenceudviklende værktøjer, der vil skabe størst fremdrift for såvel den enkelte medarbejder som virksomheden som helhed.

Læs mere om vores værktøjer herunder – eller kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer skridtet videre.

TEKNISKE/DATABASEREDE VÆRKTØJER

Recordit tilbyder tekniske løsninger til opsamling, analyse og præsentation af data fra din servicefunktion. Herved får du direkte adgang til forretningskritisk viden samt mulighed for at igangsætte databaseret medarbejderudvikling.

STRATEGISKE UDVIKLINGSVÆRKTØJER

Recordit tilbyder en række strategiske udviklingsværktøjer til din service-funktion. Herved får du indsigt i relevante optimeringspotentialer, prioriterede anbefalinger til udviklingstiltag samt konkrete værktøjer og planer for succes-fuld gennemførelse af de igangsatte tiltag.

KOMPETENCEUDVIKLING

Recordit tilbyder en række kompetence-udviklingsredskaber målrettet medarbejdere i servicefunktioner. Herved får du fuldt overblik over dine medarbejderes styrker, svagheder og potentialer samt konkrete, resultatskabende værktøjer til optimering af deres performance.

Optag dine medarbejderes kundesamtaler og få et stærkt redskab til medarbejderevaluering og -udvikling og fuldt overblik over kundeserviceafdelingens performance.

Via målrettet arbejde med evaluering og udvikling kan medarbejderens produktive tid øges og optimeres, ikke-værdiskabende kald minimeres, salg og mersalg styrkes, og kundernes livstidsværdi øges.

LÆS MERE OM RECORDIT® CALL RECORDING >

QualityAgent giver dig fuldt overblik over det aktuelle performanceniveau i din kundeserviceafdeling. Systemet kobler data fra dit telefonsystem, tilfredshedsanalyser o. lign. sammen med eksempelvis salgstal og ordrebehandlingsdata fra dit forretningsstyringssystem, præsenterer det overskueligt og anvendeligt og giver dig derved direkte adgang til værdifuld viden om tendenser og udviklinger, som virksomheden bør reagere på.

Herved får I markant kortere reaktionstid ift. at optimere processer, udnytte potentialer og forebygge konsekvenserne af negative udviklinger.

LÆS MERE OM QUALITYAGENT >

Talegenkendelsessystemet Knowledge Engine giver jer adgang til en omfattende viden om jeres kunder, produkter, processer, marketingkampagner, konkurrenter, markeder mv. Alle opkald konverteres til tekst, hvorefter den avancerede software udtrækker informationer på tværs af disse opkald og fremhæver positive og negative udviklinger og tendenser.

Herved får I et validt, databaseret billede af virksomhedens tilstand og markedets udvikling samt indsigt i årsagerne hertil. Derved opnår I markant kortere reaktionstid, højere agilitet og styrket konkurrenceevne.

LÆS MERE OM TALEGENKENDELSE>

Opstartsworkshoppen sikrer, at dine medarbejdere kommer hurtigt og effektivt i gang med at anvende de indkøbte løsninger helt fra start. Workshoppen skræddersys til den enkelte virksomhed og afdeling, så der fokuseres på de funktionaliteter, der giver størst optimering og værdi i netop jeres tilfælde.Herved sikres hurtig værdiskabelse for virksomheden samt kort ROI.

Med onlineguides får dine medarbejdere let adgang til overskuelige og letforståelige guides til de forskellige tekniske systemer, så oplæringstiden gøres så kort som muligt, og de hurtigt kan finde guides, der kan hjælpe dem videre, hvis de støder på et problem eller har brug for en specifik funktion.

Derved optimeres den produktive tid på telefonerne, og medarbejdernes arbejdsglæde øges, da tekniske udfordringer hurtigt løses.

Med en serviceaftale er du sikker på, at din tekniske RECORDIT®-løsning altid er fuldt opdateret og kører optimalt.

Du har topprioritet hos vores supportteam, hvis du får brug for teknisk hjælp, og du får op til 100% rabat på udviklings- og fejlretningstimer.

Med en observationsdag får I et objektivt billede af den aktuelle situation i jeres kundeserviceafdeling, herunder en kortlægning af udfordringer, potentialer og excellent performance blandt jeres medarbejdere og for afdelingen/teamet som helhed.

Efter observationsdagen modtager I en skriftlig rapport med observationer, prioriterede anbefalinger samt estimerede effekter af de foreslåede tiltag.

Herved kan I hurtigt igangsætte en indsats for at optimere og effektivisere afdelingen.

Med et datadrevet performanceoptimeringsforløb får I fuldt overblik over:
– Hvilke data I har adgang til – og hvilke I (ikke) udnytter optimalt
– Hvordan medarbejdere og ledere oplever, at der arbejdes med dataene (fx ift. motivation, aflønning, medarbejderevaluering mv.)
– Eventuelle udfordringer i jeres dataopsamling og -anvendelse
– Uudnyttede optimeringspotentialer
– Uudnyttet værdiskabende viden, der ligger skjult i jeres data
– Om jeres KPI’er og mål stemmer overens med de daglige arbejdsgange

Med en Recordit strategiworkshop får du defineret realistiske og ambitiøse mål for din servicefunktion, samt udformet konkrete handlingsplaner, der gør dig i stand til at nå dem.

Strategiworkshoppen tager udgangspunkt i en kortlægning af din afdelings styrker, svagheder og potentialer, hvorefter mål defineres og handlingsplaner udarbejdes.

Du får endvidere en række effektive kommunikationsværktøjer, der klæder dig på til at formidle strategien og handlingsplanerne optimalt, så der skabes opbakning og engagement fra medarbejderne, og de strategiske tiltag forankres og implementeres i det daglige arbejde.

Herved sikres en kontinuerlig udvikling og fremdrift i afdelingen, så de fastsatte mål opfyldes, og din position som en kompetent og resultatskabende leder styrkes.

Med en komplet gennemgang af din unikke servicefunktion, giver vores kompetente og erfarne konsulenter dig et samlet overblik over quick wins, optimeringspotentialer og langsigtede mærkbare resultater, i netop din organisation.

Fra medarbejderperformance over data opsamling og anvendelse, til organisationsopbygning og kundeservicestrategi, kortlægger Recordit din servicefunktion, og vi hjælper dig med at øge effektivitet, produktivitet og trivsel.

Som kunde hos Recordit har du mulighed for at blive en del af vores brugergruppe, hvor vores kunder mødes fysisk to gange årligt, samt online to gange årligt.

I gruppen deles best practice, så du får optimalt udbytte af Recordits løsninger.

Recordit bidrager med værdiskabende viden og værktøjer til effektiv resultatopnåelse.

Gruppen giver også mulighed for at netværke med andre kundeserviceprofessionelle.

E-learningspakken Værdiskabende kundeservice (standard) dækker relevante emner inden for effektiv kundekommunikation, herunder behovsafdækning, indvendingshåndtering, konfliktløsning og mersalg.

Med denne e-learningspakke får dine medarbejdere let adgang til uddannelsesmaterialer, der kan forbedre deres kompetencer, arbejdsglæde og performance.

E-learningspakken indeholder læringsmateriale til udvikling af såvel kundeservicemedarbejdere som afdelings-/teamledere.

Læs mere her

E-learningspakken Værdiskabende kundeservice (premium) giver ud over adgang til standardpakken også adgang til en række yderligere læringsmaterialer, der løbende tilføjes dine medarbejderes abonnementsadgang.

Derved får dine medarbejdere mulighed for kontinuerligt at videreudvikle deres kompetencer, hvilket øger deres arbejdsglæde og dermed performance og effektivitet. Muligheden for løbende udvikling af kompetencer kan desuden være en afgørende faktor ift. mindskning af medarbejderchurn.

E-learningspakken indeholder læringsmateriale til udvikling af såvel kundeservicemedarbejdere som afdelings-/teamledere.

Læs mere her

Recordits servicetalentforløb er et resultatskabende udviklingsforløb for hele kundeserviceafdelingen/teamet. Forløbet over 5-6 måneder tager udgangspunkt i profilering af alle afdelingens medarbejdere og ledere via Talents Unlimited-talentprofil, hvorefter der udarbejdes skræddersyede talentudviklingsprogrammer for hver enkelt medarbejder/leder samt afdelingen som helhed.

Forløbet omfatter ud over talentprofilen også:
• Performanceevaluering
• Værdiworkshop
• Onsite coaching/træning
• Fællesundervisning
• Løbende evaluering/tilpasning
• Afsluttende opfølgning
• Kortlægning af effekter.

Herved optimeres og effektiviseres såvel den enkelte medarbejders som hele afdelingens performance, og medarbejdernes arbejdsglæde øges, så fastholdelsen styrkes.

Vores online servicetalentforløb er et resultatskabende udviklingsforløb for hele kundeserviceafdelingen/teamet. Onlineforløbet over 4 måneder tager udgangspunkt i profilering af alle afdelingens medarbejdere og ledere via Talents Unlimited-talentprofil, hvorefter der udarbejdes skræddersyede talentudviklingsprogrammer for hver enkelt medarbejder/leder samt afdelingen som helhed for at opnå maksimal effekt af forløbet.

Forløbet omfatter ud over talentprofilen også:
• Værdiworkshop
• Online coaching/træning
• Løbende evaluering/tilpasning
• Afsluttende opfølgning
• Kortlægning af effekter.

Herved optimeres og effektiviseres såvel den enkelte medarbejders som hele afdelingens performance, og medarbejdernes arbejdsglæde øges, så fastholdelsen styrkes.

Et individuelt talenttræningsforløb tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer og behov. Recordit tilbyder tre typer individuel talenttræning:

– Individuel coaching af medarbejdere for at forbedre performance
– Individuel coaching af afdelings-/teamledere på baggrund af talentprofil for at forbedre lederperformance
– Individuel træning af ledere i anvendelse af de tekniske værktøjer (Call Recording, QualityAgent) for at sikre maksimalt udbytte både ift. medarbejdernes udvikling og ift. virksomhedens udnyttelse af den frembragte viden.

Alle forløb skræddersys til den enkelte medarbejder, hvorved det sikres, at forløbet resulterer i en værdiskabende udvikling.

Et individuelt online talenttræningsforløb tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer og behov. Recordit tilbyder to typer individuel talenttræning:

– Individuel coaching af medarbejdere for at forbedre performance
– Individuel træning af ledere i anvendelse af de tekniske værktøjer (Call Recording, QualityAgent) for at sikre maksimalt udbytte både ift. medarbejdernes udvikling og ift. virksomhedens udnyttelse af den frembragte viden.

Alle forløb skræddersys til den enkelte medarbejder for at sikre værdiskabende udvikling.

Vi tager i ethvert samarbejde udgangspunkt i jeres udfordringer, behov og optimeringspotentialer og bygger en skræddersyet løsning med de af ovenstående værktøjer, der vil skabe største fremdrift for såvel den enkelte medarbejder som virksomheden som helhed.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan optimere jeres servicefunktion.

Recordit er datadrevne værktøjer kombineret med resultatskabende medarbejderudvikling.

I en afdeling med
20 medarbejdere kan optimeret samtaletid give en estimeret besparelse til en værdi af

370.000 kr.

Vi anvender udelukkende anerkendte, værdiskabende
værktøjer og metoder
med udgangspunkt i vores
kunders behov.

DISSE VIRKSOMHEDER HAR TAGET SKRIDTET VIDERE
– SKAL DU VÆRE DEN NÆSTE?

den jydske kontrolcentral logo
Alka forsikring logo
aarhus aitport logo
OK logo
flexdanmark logo
odense kommune logo
Krifa logo
Maj Invest logo
Dantaxi 4x48 logo
Brøndby kommune logo

I GANG PÅ BLOT 14 DAGE

Kontakt os i dag – så kan I om blot to uger være i gang med at optimere jeres kundeservice og opsamle værdiskabende viden.

Peder Nørgaard Hald

Direktør

Peder Nørgaard Hald

+45 26 34 36 38
pn@recordit.nu

Martin Stuart Nielsen

Chefkonsulent – ØST

Marttin Stuart Nielsen

+45 54 55 26 38 msn@recordit.nu

Anja Mørck Bredal

Chefkonsulent – VEST

Anja Mørck Bredal

+45 61 44 00 00
ab@recordit.nu

Recordits lokationer på gennemsigtig baggrund

Vi dækker hele Danmark

Scroll til toppen

Start udviklingen I DAG

Book et møde og hør, hvordan du kan løfte jeres kundeservice med Recordit

Indtast kontaktinfo, så ringer vi dig op

Peder Nørgaard Hald

Direktør
Peder Nørgaard Hald

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.