Voice Recording

Bl.a. brandvæsen, ambulance og beredskab

Der stilles til stadighed større og større krav om at kunne dokumentere hvad man har sagt og gjort i en specifik situation, og i særdeleshed hvis der er tale om en ulykke, hvor der både kan være stor person og materiel skade.

Systemer til optagelse – også kaldet ”Voice Recording” findes I mange forskellige størrelser – varierende fra en enkel boks, som optager direkte fra telefonen eller radio-enheden, og op til serverløsninger, som optager hundredevis af samtaler fra en række forskellige interfaces, som eksempelvis telefonlinier, VoIP-trafik og radiokommunikation hver dag.

Det er vigtigt at vælge den rigtige løsning, der både matcher aktuelle behov og udviklingsplaner. Alle vore Voice Recording systemer er uafhængige af, hvilken telefoniløsning virksomheden har.

Uanset, så er der nogle rigtig gode grunde til at overveje implementering af Voice Recording i organisationen.

Dokumentation gennem voice recording

Hvem ringede, hvordan præsenterede man sig, hvad blev der præcist sagt, hvilket nummer blev der ringet fra, hvornår blev der ringet?

Alle disse værdifulde data opsamles automatisk I Voice Recording serveren, og er med til at gøre det hurtigt og enkelt, på et senere tidspunkt at finde den ønskede lydfil via standard internet browser på computeren, og evt. afspille den med det samme.

Vi leverer Voice Recording løsninger, der kan integreres med eksisterende datasystemer, som økonomi/ERP programmer eller kundestyrings/CRM systemer. Med en sådan integration kan de optagelserne indekseres med f.eks. medarbejder-ID, kundeidentifikation, sagsnummer og andre avancerede faciliteter.

Ligeledes kan der med funktionen “Screen Recording” laves en kobling med data fra en computerskærm, som “fanges” og gemmes sammen med samtalen.

De optagede og gemte lydfiler er tilgængelige på recording serveren i den ønskede tid, hvorefter de automatisk slettes eller overføres til et back-up medie, efter eget valg. Oftest indgår dette backup medie i virksomhedens normale back-up rutiner.

Tryghed og sikkerhed

Vi kan leverer Voice Recording systemer hvor de optagede lydfiler stort set ikke komprimeres inden lagring på harddisk, hvilket gør at alle nuancer og betoninger I samtalen sikres, og kan genhøres.

Lagrede informationer kan krypteres, således der ikke kan ske misbrug af forretningskritiske data og fortrolige oplysninger.

Lagring af data sker i beskyttet format, for at sikre der ikke efterfølgende kan ændres på samtalens indhold.

Brugeradgang til Voice Recording systemet er beskyttet via adgangskode og password. På denne måde kan systemadministrator definere præcist, hvilke samtaler den enkelte bruger kan få adgang til, samt tildele rettigheder til andre funktioner som aflytte, kopiere eller tilføje noter mv.

De oprettede brugere på Voice Recording systemet kan struktureres i afdelinger/undergrupper med egne fælles brugerprofiler.

For bruger med rettighed til det, er det muligt at downloade optagelser fra Call Recording systemet til deres egen computer.

Alternativt kan brugeren e-maile en lydfil fra Voice Recording systemet til egen mailbox.

Uanset hvilken kopieringsmetode der benyttes, så er det kun en kopi af den oprindelige lydfil man modtager. Den originale ligger stadig på serveren.

Gemte lydfiler kan kun slettes af autoriseret rettighedshaver.

Samtidig opsamles automatisk en log i systemet over hvem der har været logget ind på serveren, og evt. hvilke samtaler, der er lyttet til.

Systemadministrator kan løbende tilpasse og korrigere, hvilke telefoner/lokalnumre der dokumenteres samtaler på og hvilke der skal undlades. Således kan man sikre medarbejderne, at der altid er en ”fri telefon”, hvorfra der kan foretages personlige samtaler.

Er du interesseret, så læs lidt mere her om teknikken bag Voice Recording system til ISDNtil digitale systemtelefoner (TDM), til SIP/VoIP forbindelser eller til analoge liner og Radiosystemer.