Sitemap

Call Recording

Ved at bruge Call Recording i sin virksomhed, kan man være med til at skabe en bedre serviceoplevelse for ens kunder. Værktøjet fungerer sådan at man optager de samtaler ens medarbejdere har med kunderne. Uden et optage system skal man sidde ved siden af medarbejderen, som kan både give ubehag og utroværdige resultater. Med Call Recording kan man lytte anonymt med på samtaler. Dette kan have flere fordele, for eksempel forbedring af service, dokumentation for aftaler man har indgået, samt hvilke informationer som der blevet givet og modtaget.

Talegenkendelse

Talegenkendelse er et redskab der giver en virksomhed mulighed for at genkende ord der er blevet brugt i kunde samtaler. Det man kan bruge talegenkendelse til, er at vide hvilke behov ens kunder har og om de ændrer sig. Her vil man kunne tage bestemte ord, som man gerne vil holde øje med. Som for eksempel hvis man har nogle kunder der altid spørger om noget bestemt. Så vil man igennem talegenkendelse kunne finde de samtaler der bruger disse ord og finde ud af hvad det er virksomheden kan gøre for at leve op til det kunderne gerne vil have.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Det er vigtigt at man undersøger hvor tilfredse ens kunder er med sin virksomhed, da det kan give et indblik i hvad man som virksomhed skal gøre bedre. For at få den mest troværdige feedback skal man måle lige efter at man har været i kontakt med kunden, da det er her de husker interaktionen bedst. Med RECORDIT’s værktøj indenfor kundetilfredshedsundersøgelse kan man udsende undersøgelser på både web, e-mail, telefon eller SMS, helt efter hvor kunderne befinder sig henne. Man vil blive opdateret i realtid hvis virksomhedens score på Advocacy eller Net Promoter bliver forringet, samt opdateringer omkring kunder der klager. Alt dette gør det nemt for virksomheden at reagere på med det samme og gøre noget ved det.