Observationsdag

Som ”fluen på væggen” kan vi tage en temperatur-måling på dit team – uanset kundetypen.

Vi vil med udgangspunkt i de telefoniske samtaler have fokus på både de excellente
oplevelser og det, der kan være udfordrende.

På den måde får I en værdifuld viden om teamets kommunikation både internt og
eksternt. Samtidig vil I få et grundlæggende indblik i kundernes behov og ønsker, og ikke mindst en indsigt i de interne udviklingsmuligheder.

RECORDIT.NU vil efterfølgende udfærdige en slutrapport til ledelsen, som både beskriver de aktuelle observationer vi har foretaget, og vi kommer med forslag til, hvordan I med fordel kan bruge disse til aktivt at udvikle medarbejderne.

På det afsluttende evalueringsmøde gennemgår vi i fællesskab rapporten, og på den baggrund kan I beslutte, hvilke tiltag der med fordel kan fokuseres på, for i endnu højere grad at udnytte teamets
fulde potentiale.

Værdi ved observationsdag

  • Hvilke udfordringer møder medarbejderne?
  • Forslag til forbedrede kundeoplevelser
  • Hvordan er den interne kommunikationi teamet?
  • Bedre muligheder for at udnytte teamets forskellige styrker
  • Slutrapport og forslag til next step

 

Læs mere her