Lidt mere om teknikken bag Call Recording til Microsoft Lync

For at optage samtaler på Unified communication platformen Microsoft Lync tilsluttes vort Apresa Lync Call Recording system til en mirrored port på telefoni-switch eller router. Samtidig installeres Apresa Lync Plugin på kundens Microsoft Lync front-end server. Med disse 2 “kilder” modtager Apresa Lync Call Recording systemet den krypterede VoIP telefoni fra telefoni-switch, og kan derved optage både eksterne og interne samtaler.  Apresa Lync Plugin installeret på Lync front-end server modtager krypteringsnøglen og opkaldsdata og sender disse informationer til Apresa Lync Call Recording serveren. Disse info linkes sammen med lydfilen og gemmes i Apresa Lync databasen.

Adgang til databasen for søgning efter samtaler/afspilning af lyd-filer, sker let og enkelt via web browser på den PC medarbejderen i forvejen anvender. Hver enkelt brugeradgang er beskyttet via adgangskode og password. På denne måde kan man også definere præcist hvilke samtaler (andre afdelinger, kolleger) den enkelte bruger kan få adgang til, samt tildele rettigheder til andre funktioner.

Det er meget nemt for de godkendte medarbejdere at søge og hente den samtale, man har brug for. En række forskellige søgekriterier, som dato, telefonnummer, lokalnummer/medarbejder eller notat, kan bruges hver for sig, eller i kombination, for at finde den rigtige samtale.

Desuden gives der mulighed for, at administrator kan ændre i Call Recorderens opsætning, bl.a. med hensyn til hvilke lokaltelefoner, der skal optages.

Som udgangspunkt bliver alle indgående og udgående samtaler til de tilsluttede lokalnumre altid optaget. Alternativt kan systemadministrator give den enkelte medarbejder mulighed for manuelt at give START/STOP kommando til recording systemet.  Ved at trykke ”**” kan medarbejdere stoppe optagelse af en samtale, der er i gang med at blive optaget, eller man starter optagelse af den aktuelle samtale, man netop har i gang.

Hvis medarbejderen efter en netop afsluttet samtale, ønsker at slette optagelsen af denne samtale,  kan dette gøres ved at trykke ”*99”. Herved slettes den seneste samtale der er optaget på det pågældende lokalnummer. Dette forudsætter naturligvis, at systemadministrator har givet medarbejderen rettighed til at benytte denne feature.

Optagede samtaler lagres som ukrypteret lydfil på Call Recorderens interne harddisk. I systemopsætningen kan der defineres en regel om, at Call Recording serveren automatisk laver backup af den interne harddisk ud på virksomhedens LAN til andet drev. Alternativt kan man lave regel om at Call Recording serveren automatisk sletter optagelser, der er ældre end et foruddefineret antal dage.

 

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du et godt tilbud,

så ring til os på tlf. 70 22 36 38 eller skriv til os her. Så hører du hurtigt fra os.