Hvordan du kan anvende samlyt

til at skabe excellente kundeoplevelser

Kom godt i gang

Når du anvender samlyt til kompetenceudvikling giver det fantastiske resultater og indsigter. Det er til glæde for virksomhedens kunder, men også for dig som leder og dine medarbejdere.

Ønsker du at forbedre serviceniveauet for kunderne så er de optagede kundesamtaler et
unikt værktøj. Det giver mulighed for at styrke og udvikle medarbejdernes kommunikative kompetencer. Samtidig giver det dem en indsigt i kundernes forskellige behov for excellent
service.

Ved hjælp af samlyt på de optagede samtaler øges medarbejdernes forståelse for kundernes ønsker og behov. Det giver endvidere mulighed for, at skabe en strukturet tilgang til den løbende træning og uddannelse af medarbejderne.

Indhold
– Lær hvordan I skaber læring og udvikling med optagede kundesamtaler.
– Udarbejdelse af tilpasset service- og evalueringsramme for jeres kundedialog.
– Introduktion til systemunderstøttet træning med RECORDIT Agent Evaluering.
– Inspiration til individuelle trænings- og evalueringssessioner.

Undervisningsform
Kurset gennemføres med en kombination af teori og praktisk træning.

Metoden danner samtidig grundlag for at effektivisere og optimere både kundernes serviceoplevelse samt de interne processer og arbejdsrutiner