Generelt om Call Recording

Søger du muligheden for at optage samtaler til træning, coaching og måle udviklingsresultater for dine medarbejdere, for dokumentation af “hvem sagde hvad” til håndtering af evt. klage eller tvist eller blot til kvalitetskontrol og overholdelse af udstukne retningslinier, så har vi en løsning til dig.

Systemer til optagelse – også kaldet ”Call Recording” findes I mange forskellige størrelser – varierende fra en enkel boks, som optager direkte fra telefonen, og op til serverløsninger, som optager hundredevis af telefonsamtaler hver dag.

Det er vigtigt at vælge den rigtige løsning, der både matcher aktuelle behov og udviklingsplaner.

Uanset jeres nuværende telefoni set-up er analogt, digitaltVoIP eller ISDN, om I har hjemmearbejdspladser, har mange afdelinger og dermed et multi-site telefonisystem, så kan vores løsninger forbindes problemfrit og er med til at sikre maksimal business fordel.  Fra 4 til mange hundrede samtidige optagekanaler, er vores løsninger meget fleksible, enkle og lette at tilgå og arbejde med, samt prismæssigt meget overkommelige.

Call recording med tryghed og sikkerhed

Hvem ringede, hvordan præsenterede han sig, hvad sagde han, hvilket nummer blev der ringet fra, hvornår blev der ringet?

Løsninger til samtaledokumentation, Call Recording systemer, anvendes I større og større udstrækning til at uddanne og træne medarbejdere i telefon-receptionen, så de på forhånd er trænet i, hvad de skal foretage sig, hvis de modtager et “usædvanligt” opkald, hvor de oplever en truende adfærd eller ubehageligt sprog.

Vi kan levere Call Recording systemer hvor de optagede lydfiler stort set ikke komprimeres inden lagring på harddisk, hvilket gør at alle nuancer og betoninger I samtalen sikres, og kan genhøres.

Lagrede informationer kan krypteres, således der ikke kan ske misbrug af forretningskritiske data og fortrolige oplysninger.

Lagring af data sker i beskyttet format, for at sikre der ikke efterfølgende kan ændres på samtalens indhold.

Brugeradgang til Call Recording systemet er beskyttet via adgangskode og password. På denne måde kan systemadministrator definere præcist, hvilke samtaler den enkelte bruger kan få adgang til, samt tildele rettigheder til andre funktioner som aflytte, kopiere eller tilføje noter mv.

De oprettede brugere på Call Recording systemet kan struktureres i afdelinger/undergrupper med egne fælles brugerprofiler.

For bruger med rettighed til det, er det muligt at downloade optagelser fra Call Recording systemet til deres egen computer.

Alternativt kan brugeren e-maile en lydfil fra Call Recording systemet til egen mailbox.

Uanset hvilken kopieringsmetode der benyttes, så er det kun en kopi af den oprindelige lydfil man modtager. Den originale ligger stadig på serveren.

Gemte lydfiler kan kun slettes af autoriseret rettighedshaver.

Samtidig opsamles automatisk en log i systemet over hvem der har været logget ind på serveren, og evt. hvilke samtaler, der er lyttet til.

Systemadministrator kan løbende tilpasse og korrigere, hvilke telefoner/lokalnumre der dokumenteres samtaler på og hvilke der skal undlades. Således kan man sikre medarbejderne, at der altid er en ”fri telefon”, hvorfra der kan foretages personlige samtaler.

 

Alt dette bakkes op af et selskab, der trækker på mere end

30 års erfaring på området !

 

Er du interesseret, så læs lidt mere her om teknikken bag Call Recording system til ISDNtil digitale systemtelefoner (TDM), til SIP/VoIP forbindelser eller til analoge liner og Radiosystemer.