Brugergruppen

Hos RECORDIT er vi glade for vores mange dygtige og engagerede brugere.

Derfor har vi siden 2016 haft en officiel brugergruppe, hvor man har mulighed for at mødes med andre, der også brænder for gode kundeoplevelser.

Der afholdes brugergruppemøder 2-3 gange om året og målet er at besøge en ny virksomhed hver gang. Det er med til at give nye input og sikrer samtidig, at vi kommer på besøg i hele landet.

Som medlem af brugergruppen får du også stor indflydelse på de emner, der tages op på møderne fordi det er afgørende, at det vi sætter på dagsordenen, har relevans for jeres daglige arbejde.

Et andet vigtigt element i brugergruppen er muligheden for at skabe netværk på tværs af virksomheder og brancher.

 

Da brugergruppens medlemmer kommer med vidt forskellig baggrund og er fordelt over hele landet, opstår der masser af muligheder for at hente ny inspiration – og måske få helt andre synsvinkler på en aktuel problemstilling.

Med medlemmer lige fra forsikring, udgivervirksomhed, kommuner, IT-afdelinger, transportbranchen og finanssektoren er diversiteten stor og det tror vi på er en fordel.

Til slut lidt information om, at vi hos RECORDIT står for det praktiske i form af at få koordineret gruppens møder, udsende invitationer og dermed har vi ansvaret for at få afholdt de årlige møder.

Som medlem af brugergruppen får du blandt andet:

  • 2-3 årlige brugergruppemøder
  • mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med kundeserviceinteresserede fra andre brancher og virksomheder
  •  workshops om aktuelle faglige emner f.eks. KPI’er, coaching eller salg i kundeservice.
  •  inspiration fra eksterne indlægsholdere om relevante emner
  •  adgang til gode tilbud som f.eks. rabat på konferencedeltagelse

Du kan se datoen for det næste møde i brugergruppen her