Workshop - Kalibrering

Har I defineret god service?

Kombinationen af optagede samtaler og et scorecard giver både leder og medarbejder et solidt udgangspunkt for den løbende dialog og træning.

Samtalerne giver et indblik i de stærke og svage sider i den enkeltes daglige dialog med kunderne samt et billede af den enkeltes udvikling over tid.

Udfordringen er dog, at vi hver især har forskellige opfattelser og dermed vurderinger af, hvad der er god service, også selvom virksomheden har defineret en række retningslinjer.

Der kan derfor opnås endnu bedre resultater, hvis lederteamet har foretaget en fælles kalibrering af, hvordan vi bedømmer de elementer i samtalen. Med andre ord bliver enige om, hvad der er ”god service”.

Det giver et fælles udgangspunkt og sikrer, at vi udvikler teamet i samme retning, selvom den enkelte medarbejder skal arbejde med forskellige områder. Samtidig motiverer det medarbejderne når de oplever at være en del af et fælles udviklingsprojekt, der samtidig har fokus på den enkelte.

 

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig